b43-dev Archive mirror
 help / color / mirror / Atom feed
Instalacja pv
 2024-06-19 7:46 UTC 

Słowa kluczowe do wypozycjonowania
 2024-06-18 7:36 UTC 

こどものプログラミング、教育事業 FC説明会
 2024-06-11 6:35 UTC 

Instalacja pv
 2024-06-10 7:35 UTC 

Rozszerzona obsługa informatyczna
 2024-06-07 8:00 UTC 

新規事業としての結婚相談所
 2024-05-31 3:08 UTC 

Smartphone Delivery
 2024-05-27 7:46 UTC 

Instalacja pv
 2024-05-27 7:35 UTC 

Machine distribution
 2024-05-24 8:06 UTC 

Zapytanie ofertowe
 2024-05-20 7:30 UTC 

Instalacja pv
 2024-05-14 7:46 UTC 

Postępowanie restrukturyzacyjne
 2024-04-30 7:41 UTC 

Instalacja pv
 2024-04-26 7:55 UTC 

Very Urgent Reply!!!!
 2024-04-16 21:44 UTC 

買取専門店 フランチャイズシステム説明会
 2024-04-16 4:10 UTC 

Instalacja pv
 2024-04-12 7:46 UTC 

Zapytanie ofertowe
 2024-04-09 7:55 UTC 

Tailored educational solutions
 2024-03-29 8:30 UTC 

Instalacja pv
 2024-03-26 8:55 UTC 

[PATCH v2 2/3] wifi: b43: Convert sprintf/snprintf to sysfs_emit
 2024-03-21 15:08 UTC (2+ messages)

Nowa karta
 2024-03-20 8:40 UTC 

地域児童への学習支援事業 WEB説明会
 2024-03-16 1:16 UTC 

[PATCH 2/3] net: b43: Convert sprintf/snprintf to sysfs_emit
 2024-03-15 1:16 UTC (4+ messages)

Słowa kluczowe do wypozycjonowania
 2024-03-12 8:31 UTC 

Instalacja pv
 2024-03-07 9:00 UTC 

[linux-next:master] [wifi] 0a44dfc070: hwsim.ap_vht80_csa.fail
 2024-02-26 2:51 UTC 

Developers interested in BCM4322 802.11a/b/g/n card ?
 2024-02-16 19:00 UTC 

Proszę o kontakt
 2024-02-16 8:30 UTC 

Nowoczesna księgowość
 2024-02-14 9:00 UTC 

新規事業としての結婚相談所
 2024-02-09 4:01 UTC 

Słowa kluczowe do wypozycjonowania
 2024-01-29 9:25 UTC 

ペット共生の障がい者福祉 事業説明会
 2024-01-25 0:57 UTC 

Díly pro sportovní vozy
 2024-01-19 9:05 UTC 

Proszę o kontakt
 2024-01-18 8:30 UTC 

新規事業としての結婚相談所 パートナー募集説明会
 2024-01-15 6:01 UTC 

[PATCH net-next] wifi: b43legacy: clean up some inconsistent indentings
 2024-01-13 16:46 UTC (4+ messages)
 ` wireless: cleanup patches

[PATCH wireless v2 0/4] wifi: b43: Various QoS-related fixes
 2024-01-10 14:56 UTC (11+ messages)
` [PATCH wireless v2 1/4] wifi: b43: Stop/wake correct queue in DMA Tx path when QoS is disabled
` [PATCH wireless v2 2/4] wifi: b43: Stop/wake correct queue in PIO "
` [PATCH wireless v2 3/4] wifi: b43: Stop correct queue in DMA worker "
` [PATCH wireless v2 4/4] wifi: b43: Disable QoS for bcm4331

[PATCH wireless 0/5] wifi: b43: Various QoS-related fixes
 2023-12-31 17:29 UTC (22+ messages)
` [PATCH wireless 1/5] wifi: b43: Correct OpenFW QoS capability warning conditional
` [PATCH wireless 2/5] wifi: b43: Stop/wake correct queue in DMA Tx path when QoS is disabled
` [PATCH wireless 3/5] wifi: b43: Stop/wake correct queue in PIO "
` [PATCH wireless 4/5] wifi: b43: Stop correct queue in DMA worker "
` [PATCH wireless 5/5] wifi: b43: Support advertising lack of QoS capability

Fruits and vegetables freeze-dried
 2023-12-19 8:31 UTC 

[PATCH] bcma,ssb: simplify dependency handling for bcma and ssb drivers
 2023-12-18 16:16 UTC (6+ messages)

Angielski za 99
 2023-12-18 8:41 UTC 

地域児童への学習支援事業 WEB説明会
 2023-12-18 5:27 UTC 

Bezplatná 60denní zkušební verze: Vylepšete své výrobní procesy
 2023-12-11 8:30 UTC 

Słowa kluczowe do wypozycjonowania
 2023-12-08 8:51 UTC 

Instalacja pv
 2023-12-08 8:40 UTC 

事業説明会 結婚相談所
 2023-12-07 3:00 UTC 

フランチャイズ事業説明会
 2023-11-25 0:12 UTC 

Proszę o kontakt
 2023-11-17 8:40 UTC 

新規事業としての結婚相談所 説明会
 2023-11-08 1:07 UTC 

Słowa kluczowe do wypozycjonowania
 2023-10-24 7:35 UTC 

[PATCH] b43legacy: Removed unneeded variable in debugfs
 2023-10-20 12:00 UTC (3+ messages)

買取専門店 フランチャイズシステム説明会
 2023-10-20 6:14 UTC 

新規事業としての結婚相談所 説明会
 2023-09-27 0:02 UTC 

買取専門店 フランチャイズシステム説明会
 2023-09-09 0:15 UTC 

Słowa kluczowe do wypozycjonowania
 2023-09-08 8:11 UTC 

Rozszerzenie Programu Mój Prąd 5.0
 2023-08-25 7:31 UTC 

新規事業としての結婚相談所 説明会
 2023-08-22 4:02 UTC 

買取専門店 フランチャイズシステム説明会
 2023-08-16 2:04 UTC 

新規事業としての結婚相談所 説明会
 2023-07-24 6:03 UTC 

Nieaktywna strona www
 2023-07-20 8:15 UTC 

Faktoring
 2023-07-12 8:50 UTC 

新規事業としての結婚相談所 説明会
 2023-06-30 5:31 UTC 

Prawo pracy - nowe wytyczne
 2023-06-28 7:40 UTC 

Kredytowanie na podstawie obrotu z terminala
 2023-06-19 8:10 UTC 

Kredytowanie na podstawie obrotu z terminala
 2023-06-16 8:06 UTC 

[PATCH] b43legacy: Remove unneeded variable
 2023-06-14 8:16 UTC (3+ messages)

新規事業としての結婚相談所 説明会
 2023-06-13 0:01 UTC 

Słowa kluczowe do wypozycjonowania
 2023-06-12 8:05 UTC 

[PATCH AUTOSEL 5.4 23/27] wifi: b43: fix incorrect __packed annotation
 2023-05-25 18:42 UTC 

[PATCH AUTOSEL 4.19 23/27] wifi: b43: fix incorrect __packed annotation
 2023-05-25 18:43 UTC 

[PATCH AUTOSEL 6.1 44/57] wifi: b43: fix incorrect __packed annotation
 2023-05-25 18:35 UTC 

[PATCH AUTOSEL 5.10 26/31] wifi: b43: fix incorrect __packed annotation
 2023-05-25 18:40 UTC 

[PATCH AUTOSEL 4.14 16/20] wifi: b43: fix incorrect __packed annotation
 2023-05-25 18:45 UTC 

[PATCH AUTOSEL 5.15 35/43] wifi: b43: fix incorrect __packed annotation
 2023-05-25 18:38 UTC 

[PATCH AUTOSEL 6.3 54/67] wifi: b43: fix incorrect __packed annotation
 2023-05-25 18:31 UTC 

[PATCH] [v2] wifi: b43: fix incorrect __packed annotation
 2023-05-17 6:24 UTC (2+ messages)

[PATCH] wifi: b43: fix incorrect __packed annotation
 2023-05-16 17:53 UTC (6+ messages)

Słowa kluczowe do wypozycjonowania
 2023-05-09 9:30 UTC 

[PATCH v2] b43legacy: Add checking for null for ssb_get_devtypedata(dev)
 2023-05-05 7:28 UTC (5+ messages)

Macbook pro 7,1
 2023-04-26 22:00 UTC (7+ messages)

NetworkManager cant connect on Macbook Pro7,1
 2023-04-22 1:59 UTC (3+ messages)

[PATCH] b43legacy: Remove the unused function prev_slot()
 2023-04-03 13:42 UTC (4+ messages)
` wifi: "

[PATCH] b43legacy: remove unused freq_r3A_value function
 2023-03-31 14:50 UTC (3+ messages)
` wifi: "

Słowa kluczowe do wypozycjonowania
 2023-03-21 9:00 UTC 

Zapytanie ofertowe
 2023-03-15 9:00 UTC 

First quarter procurement order/enquiry
 2023-03-13 17:23 UTC 

Prezentacja
 2023-02-27 10:23 UTC 

[PATCH] b43legacy: Add checking for null for ssb_get_devtypedata(dev)
 2023-02-11 13:45 UTC (3+ messages)

Prezentacja
 2023-02-10 9:05 UTC 

Silicone rubber - vulcanization
 2023-02-10 8:35 UTC 

Prezentacja
 2023-01-26 8:44 UTC 

Zwiększ zyski poprzez pozycjonowanie
 2023-01-18 9:15 UTC 

[PATCH] wifi: b43: remove reference to removed config B43_PCMCIA
 2022-11-28 13:57 UTC (3+ messages)

[PATCH v2 2/3] net: wireless: move from strlcpy with unused retval to strscpy
 2022-09-02 8:47 UTC (3+ messages)
 ` [v2,2/3] wifi: "

[PATCH] b43:do not initialise statics to 0
 2022-07-27 12:54 UTC (3+ messages)
` wifi: b43: do not initialise static variable "

[PATCH -next v2] wifi: b43legacy: clean up one inconsistent indenting
 2022-07-27 12:53 UTC (2+ messages)
` [-next,v2] "

[PATCH -next] wifi: mac80211: clean up one inconsistent indenting
 2022-07-19 7:09 UTC (2+ messages)

[PATCH] wifi: b43: fix repeated words in comments
 2022-07-18 12:07 UTC (2+ messages)

New collaboration
 2022-07-18 7:40 UTC 

[PATCH] net: wireless/broadcom: fix possible condition with no effect
 2022-06-26 11:18 UTC (4+ messages)

Your kind attention
 2022-05-31 8:23 UTC 

[PATCH AUTOSEL 4.9 03/24] b43legacy: Fix assigning negative value to unsigned variable
 2022-05-30 13:51 UTC (2+ messages)
` [PATCH AUTOSEL 4.9 04/24] b43: "

[PATCH AUTOSEL 4.14 03/29] b43legacy: Fix assigning negative value to unsigned variable
 2022-05-30 13:50 UTC (2+ messages)
` [PATCH AUTOSEL 4.14 04/29] b43: "

[PATCH AUTOSEL 4.19 03/38] b43legacy: Fix assigning negative value to unsigned variable
 2022-05-30 13:48 UTC (2+ messages)
` [PATCH AUTOSEL 4.19 04/38] b43: "

[PATCH AUTOSEL 5.4 03/55] b43legacy: Fix assigning negative value to unsigned variable
 2022-05-30 13:46 UTC (2+ messages)
` [PATCH AUTOSEL 5.4 04/55] b43: "

[PATCH AUTOSEL 5.10 05/76] b43legacy: Fix assigning negative value to unsigned variable
 2022-05-30 13:42 UTC (2+ messages)
` [PATCH AUTOSEL 5.10 06/76] b43: "

[PATCH AUTOSEL 5.15 007/109] b43legacy: Fix assigning negative value to unsigned variable
 2022-05-30 13:36 UTC (2+ messages)
` [PATCH AUTOSEL 5.15 008/109] b43: "

[PATCH AUTOSEL 5.17 009/135] b43legacy: Fix assigning negative value to unsigned variable
 2022-05-30 13:29 UTC (2+ messages)
` [PATCH AUTOSEL 5.17 010/135] b43: "

[PATCH AUTOSEL 5.18 014/159] b43: Fix assigning negative value to unsigned variable
 2022-05-30 13:21 UTC 


This is a public inbox, see mirroring instructions
for how to clone and mirror all data and code used for this inbox;
as well as URLs for read-only IMAP folder(s) and NNTP newsgroup(s).