Linux-SPDX Archive mirror
 help / color / mirror / Atom feed
[PATCH] scripts/spdxcheck: Add count of missing files to stats output
 2024-04-30 17:58 UTC 

[PATCH 02/11] LICENSES: Add 0BSD license text
 2024-03-20 18:38 UTC (2+ messages)
` [PATCH 03/11] xz: Switch from public domain to BSD Zero Clause License (0BSD)

PSA: this list has moved to new vger infra (no action required)
 2023-11-21 1:10 UTC 

Proszę o kontakt
 2023-11-16 10:50 UTC 

[PATCH RFC 1/4] LICENSES: Add SIL Open Font License 1.1
 2023-11-05 23:40 UTC (9+ messages)

[PATCH RFC RESEND 1/4] LICENSES: Add SIL Open Font License 1.1
 2023-11-03 7:44 UTC (3+ messages)

[PATCH] treewide: Add SPDX identifier to IETF ASN.1 modules
 2023-10-31 2:23 UTC (5+ messages)

W sprawie samochodu
 2023-10-26 7:40 UTC 

Wycena paneli fotowoltaicznych
 2023-10-24 8:10 UTC 

[PATCH v2 0/2] m68k/powerpc: Kill references to non-existent README.legal
 2023-10-15 10:04 UTC (7+ messages)
` [PATCH v2 1/2] m68k: Replace GPL 2.0+ README.legal boilerplate with SPDX
` [PATCH v2 2/2] powerpc: "
` (subset) [PATCH v2 0/2] m68k/powerpc: Kill references to non-existent README.legal

W sprawie samochodu
 2023-10-11 8:16 UTC 

[PATCH] net: appletalk: remove cops support
 2023-10-09 14:08 UTC (7+ messages)

W sprawie samochodu
 2023-10-06 8:15 UTC 

Rozszerzenie Programu Mój Prąd 5.0
 2023-10-04 7:45 UTC 

Prezentacja
 2023-10-02 8:00 UTC 

Słowa kluczowe do wypozycjonowania
 2023-09-27 8:11 UTC 

Prezentacja
 2023-09-27 8:01 UTC 

SPDX: Appletalk FW license in the kernel
 2023-09-26 15:45 UTC (4+ messages)

Pytanie o samochód
 2023-09-22 7:31 UTC 

Pytanie o samochód
 2023-09-19 7:30 UTC 

Napływ Klientów ze strony
 2023-09-13 10:20 UTC 

[PATCH 0/2] m68k/powerpc: Kill references to non-existent README.legal
 2023-09-07 14:36 UTC 

Prezentacja
 2023-09-04 7:40 UTC 

Prezentacja
 2023-08-29 7:30 UTC 

Prezentacja
 2023-08-23 7:41 UTC 

Nowa strona www
 2023-08-18 9:00 UTC 

W sprawie samochodu
 2023-08-18 7:40 UTC 

W sprawie samochodu
 2023-07-31 8:35 UTC 

W sprawie samochodu
 2023-07-25 8:00 UTC 

W sprawie samochodu
 2023-07-28 7:55 UTC 

Prezentacja
 2023-07-13 8:10 UTC 

Prezentacja
 2023-07-10 8:10 UTC 

W sprawie samochodu
 2023-07-04 7:40 UTC 

W sprawie samochodu
 2023-06-29 7:35 UTC 

W sprawie samochodu
 2023-06-26 8:00 UTC 

W sprawie samochodu
 2023-06-21 8:00 UTC 

W sprawie samochodu
 2023-06-16 7:46 UTC 

W sprawie samochodu
 2023-06-13 8:00 UTC 

[PATCH v2] certs/extract-cert: Fix checkpatch issues
 2023-06-09 15:43 UTC (12+ messages)

[PATCH 0/8] SPDX conversion for cryptographic algorithms
 2023-06-08 11:12 UTC (22+ messages)
` [PATCH 1/8] crypto: Convert dual BSD 3-Clause/GPL 2.0 boilerplate to SPDX identifier
` [PATCH 2/8] crypto: fcrypt: Replace dual BSD 3-Clause/GPL 2.0+ boilerplate with "
` [PATCH 3/8] crypto: drbg: Convert dual BSD 3-Clause/GPL-1.0 license boilerplate to "
` [PATCH 4/8] crypto: ecc: Replace BSD 2-Clause license boilerplate with "
` [PATCH 5/8] crypto: streebog_generic: Correct SPDX license identifier
` [PATCH 6/8] crypto: Replace GPL 2.0 boilerplate with "
` [PATCH 7/8] crypto: ecrdsa: Remove GPL 2.0+ boilerplate
` [PATCH 8/8] crypto: cts: Convert MIT boilerplate to corresponding SPDX license identifier

[PATCH] crypto: md4: Fix checkpatch issues
 2023-06-06 12:22 UTC (3+ messages)

[PATCH] crypto: frcypt Fix checkpatch warnings
 2023-06-06 11:36 UTC 

Wyższa konwersja w e-sklepie
 2023-06-02 8:40 UTC 

[PATCH v2 0/2] SPDX conversion from UDF
 2023-05-30 23:17 UTC (9+ messages)
` [PATCH v2 1/2] fs: udf: Replace GPL 2.0 boilerplate license notice with SPDX identifier
` [PATCH v2 2/2] fs: udf: udftime: Replace LGPL boilerplate "

W sprawie samochodu
 2023-05-29 7:30 UTC 

W sprawie samochodu
 2023-05-25 7:30 UTC 

Proszę o kontakt
 2023-05-22 8:11 UTC 

W sprawie samochodu
 2023-05-17 7:51 UTC 

[PATCH v2 00/10] Treewide GPL SPDX conversion and cleanup (in response to Didi's GPL full name fixes)
 2023-05-14 13:08 UTC (28+ messages)
` [PATCH v2 01/10] agp/amd64: Remove GPL distribution notice
` [PATCH v2 02/10] mISDN: Replace GPL notice boilerplate with SPDX identifier
` [PATCH v2 03/10] net: bonding: Add SPDX identifier to remaining files
` [PATCH v2 04/10] net: ethernet: 8390: Replace GPL boilerplate with SPDX identifier
` [PATCH v2 05/10] net: ethernet: i825xx: "
` [PATCH v2 06/10] pcmcia: Add "
` [PATCH v2 07/10] drivers: staging: wlan-ng: Remove GPL/MPL boilerplate
` [PATCH v2 08/10] drivers: watchdog: Replace GPL license notice with SPDX identifier
` [PATCH v2 09/10] udf: Replace "
` [PATCH v2 10/10] include: synclink: Replace GPL "

W sprawie samochodu
 2023-05-11 9:44 UTC 

Negocjacje-wskaźnik skuteczności
 2023-05-09 7:45 UTC 

W sprawie samochodu
 2023-05-08 8:10 UTC 

Prezentacja
 2023-04-28 8:46 UTC 

Prezentacja
 2023-04-25 8:21 UTC 

Słowa kluczowe do wypozycjonowania
 2023-04-20 8:05 UTC 

Nawiązanie współpracy
 2023-04-20 7:40 UTC 

Nawiązanie współpracy
 2023-03-31 7:45 UTC 

Słowa kluczowe do wypozycjonowania
 2023-03-29 7:34 UTC 

Fotowoltaika - nowe warunki
 2023-02-22 8:39 UTC 

Faktoring
 2023-02-17 8:56 UTC 

Fotowoltaika - nowe warunki
 2023-02-07 9:15 UTC 

[PATCH] scripts: modify output formatter
 2023-01-15 12:35 UTC (2+ messages)

[GIT PULL] SPDX/LICENSES update for 6.2-rc1
 2022-12-20 15:00 UTC (2+ messages)

[PATCH v11 0/2] SPDX: add copyleft-next-0.3.1
 2022-10-19 15:00 UTC (7+ messages)
` [PATCH v11 1/2] LICENSES: Add the copyleft-next-0.3.1 license
` [PATCH v11 2/2] testing: use the copyleft-next-0.3.1 SPDX tag

[PATCH v10 0/2] SPDX: add copyleft-next-0.3.1
 2022-10-01 15:08 UTC (7+ messages)
` [PATCH v10 1/2] LICENSES: Add the copyleft-next-0.3.1 license
` [PATCH v10 2/2] testing: use the copyleft-next-0.3.1 SPDX tag

[PATCH v2 10/20] btrfs: factor a fscrypt_name matching method
 2022-09-19 17:20 UTC (7+ messages)

[PATCH 0/2] SPDX tags for copyright
 2022-09-13 13:12 UTC (5+ messages)

[PATCH] powerpc/boot: Convert more files to use SPDX tags
 2022-08-31 13:13 UTC (4+ messages)

[PATCH] MAINTAINERS: add spdxexclude to LICENSES and SPDX stuff
 2022-08-25 15:20 UTC 

[GIT PULL] SPDX update for 6.0-rc1
 2022-08-04 19:27 UTC (2+ messages)

Your Account Details
 2022-08-03 16:39 UTC 

[Batch 1 - patch 12/25] treewide: Replace GPLv2 boilerplate/reference with SPDX - gpl-2.0_208.RULE
 2022-06-09 15:03 UTC (12+ messages)


This is a public inbox, see mirroring instructions
for how to clone and mirror all data and code used for this inbox;
as well as URLs for read-only IMAP folder(s) and NNTP newsgroup(s).